اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
سوالدسته بندی: دیگر
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 2 سال قبل • 
602 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 2 سال قبل • 
462 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 3 سال قبل • 
610 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهمهرانه پرسید 3 سال قبل • 
677 بازدید1 جواب2 امتیاز