اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دیدار با استاد محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح افغانستان

در این جلسه که با حضور تمامی نمایندگان قشر مهاجرین افغانستانی اعم از دانشجویان، فرهنگیان، طلاب، ورزشکاران، تجار و … برگزار گردید، آقای علی داد احمدی دبیر اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان معضلات قشر دانشجویان مهاجر را بیان نمودند از جمله:

  • مشکلات امور صنفی دانشجویان
  • کاهش شهریه دانشجویان
  • بورسیه های تحصیلی ویژه دانشجویان مقیم ایران
  • زمینه شغلی و بازگشت دانش آموختگان به وطن برای خدمت به کشور

همچنین پیشنهاد تشکیل یک کمیته شناسایی نخبگان علمی و فرهنگی افغانستانی های مقیم ایران مطرح گردید.