اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
بسمه تعالی
📚 کارگاه یک روزه آموزشی دانشجویان خارجی در دفترکمیساریای سازمان ملل مشهد 📚
✍️ در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶ جلسه ای به منظور آشنایی و بیان مسائل مربوط به امور پناهندگان و دانشجویان , به میزبانی رئیس دفتر کمیساریا عالی سازمان ملل و اداره کل امور اتباع و مسولین و کارشناسان مربوطه با حضور دانشجویان برگزار گردید.
✍️در ابتدای جلسه آقای مولوگتا زودای مامو, رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مشهد، پس از خوش آمدگویی به حاضرین، در رابطه با اهداف کلی کمیساریا و ماهیت این سازمان توضیحاتی را بیان فرمودند. در ادامه صحبت ها سرکار خانم معمارپور به تشریح کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و دستور کار کمیساریا پرداختند.
✍️ همچنین جناب آقای احمدی معاون محترم اداره کل امور اتباع نیز ضمن صحبت های بیشتر پیرامون کنوانسیون ۱۹۵۱ و مواد و مفاد کشور میزبان “ایران” ، به تشریح ارایه خدمات اداره اتباع در زمینه بهداشت، معیشت و آموزش جامعه پناهنده پرداختند و کماکان در طرح های مختلفی نیز پیگیر موارد حمایتی امور مهاجرین و دانشجویان می باشند.
✍️ صحبت های جالب جناب آقای جعفر نژاد درخصوص قوانین مربوطه به ازدواج اتباع غیر ایرانی و ایرانی و اعطای تابعیت نیز با پرسش های قابل توجهی از سوی حاضرین همراه بود.
✍️ در این ورکشاپ جناب آقای زراعتی کارشناس امور بین الملل و امور دانشجویی اداره اتباع به موضوعات دیگر همچون عملکرد قابل قبول واحد اجرایی این اداره در رابطه با مسائل مربوط به دانشجویان گزارشی را ارایه کردند.
✍️ در نهایت جناب آقای آصفی ، به تشریح خدمات کمیساریای پناهندگان مشهد و سرکار خانم کشاورز وکیل حقوقی کمیساریا از خدمات رایگان و مشاوره های حقوقی این سازمان در کمیته حقوقی خبر دادند.
خروجی ورکشاپ
✅ تسهیل زمینه ارتباطی هر چه بیشتر سه نهاد با رویکردی های متفاوت و آسان
✅ آگاهی و آشنایی دانشجویان در خصوص زمینه های کاری مرتبط با سازمان ملل و اداره کل امور اتباع
✅ تضمین حمایت از طرح های جامع محور مفید برای جامعه هدف مهاجر و پناهنده
✅ استفاده از ظرفیت های قابل توجه دانشجویان در عرصه های بین المللی با همکاری سازمان ملل در قالب طرح های ویژه