"/> کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلا – اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

“کلّ یوم عاشورا و کلّ ارض کربلا”

السلام علیک یا ابا عبدالله…
حادثه جانسوز تاسوعا و عاشورای حسینی آنچنان بر قلب‌ها تاثیر گذارده که هر سال با فرارسیدن ماه عزای حسینی و ماه امر به معروف و نهی از منکر، عاشقان دلسوخته را شوریده‌تر و تشنگان حقیقت را شیفته‌تر می‌سا‌زد.

نهضت عاشورا آئینه زلالی است که اسلام را بطور مجسم و بی هیچ شائبه ای در منظرحق جویان تاریخ به نمایش می گذارد. در چهرۀ جان برکفان این حماسه خونبار نه تنها می توان شکوه قرآن و اسلام ناب نبوی را به وضوح نگریست بلکه می توان الگوی گوناگون انسان کامل قرآنی را در سیمای پیر و جوان، مرد و زن، نوجوان، میانسال و کودک این نهضت به تماشا نشست و از سویی در کنار آن، چهره های کریه و انسان نماهایی را می توان مشاهده کرد که با تمامی ارزشهای الهی و انسانی به پیکار برخاسته اند و بدین سان صحنه عاشورا به نمایش انسان شناسی مبدل گردیده است.

عاشورا نمایش پرشکوه عشق بوده است که با ایثار و از خودگذشتگی امام حسین (ع) و یاران فداکارش در صحنه کربلا خلق شده است. حماسه کربلا حقیقتی را در کهکشان عشق و خون به تصویر کشید تا دیگر کسی برای چشم پوشیدن از آفتاب حقیقت، بهانه ای نیابد. کربلا صحنه وقوع حماسه جاویدی است که وجدان انسان‌های آگاه، صلابت آسمانی‌اش را ستایش می کنند و در برابر قداست و عظمت آن سر تعظیم فرود می آورند.

بدین سان اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان به نمایندگی از جامعه فرهیخته و آگاه دانشجویی، فرارسیدن ایام غم بار تاسوعا و عاشورا و شهادت مظلومانه سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان امام حسین (ع) و یاران باوفایش را به فرهیختگان، دانشجویان و شیفتگان آن حضرت بویژه خانواده های شهدای مظلوم وطن عزیزمان افغانستان تسلیت عرض می نماید.

سید محمد حسینی
دبیر اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان