اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

بیست ودومین انتخابات اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید و نتایج به شرح زیر است:
۱٫ جعفر محمدی : ۲۵۶ رای
۲٫ سیدمحمد حسینی : ۲۵۱رای
۳٫ ظهورحیدری : ۲۴۹رای
۴٫ سیدباقرحسینی : ۲۳۹رای
۵٫ سیده زهراحسینی : ۲۳۲رای
۶٫ ناصر احمدی : ۲۳۱رای
۷٫ سیدجلال حسینی : ۲۳۱رای
۸٫ محدثه رضایی : ۲۲۳رای
۹٫ پرنیان رحیمی : ۲۲۱رای
۱۰٫ محمدذبیح جعفری : ۲۱۱رای
۱۱٫ علی داد احمدی : ۲۰۹ رای
۱۲٫ عالمه مجتبایی : ۲۰۸ رای
۱۳٫ علی نقی امینی : ۲۰۷رای

اعضای علی البدل:
۱٫ مهدیه رضایی : ۲۰۲رای
۲٫ زهره رحیمی : ۱۹۸رای
۳٫ مهدی ابراهیمی : ۱۸۵رای