اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

در این دیدار که صبح پنجشنبه در کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت،

اعضای شورای مرکزی اتحادیه و جناب آقای راغی سر کنسول محترم جمهوری اسلامی افغانستان از نزدیک با یکدیگر به گفت و گو پرداختند،
که در ابتدا ضمن معارفه نمایندگان دانشجویان، جناب آقای راغی بر الزام همبستگی بیشتر بین دانشجویان تاکید نمودند و اذعان داشتند که اتحادیه دانشجویان افغانستان باید طوری باشد که همه تشکل ها را همچون چتری در بر بگیرد و این اتحادیه همه گرایشها و تشکلها را در خود داشته باشد و برای تحقق این امر هم،
به لزوم و ایجاد فضا برای جلب رضایت کسانی که خود را مرتبط و مانوس با اتحادیه نمی بینند و دعوت از آنان و تحقق روحیه هم پذیری و مشارکت تاکید ورزیدند و نیز راهیابی و بازگشت دانشجویان را در محیط و فضای کشور امری مهم و تاثیرگذار عنوان نمودند.

همچنین در ادامه به مسائلی از قبیل هزینه های بالای تحصیلی و رایزنی کنسولگری با دانشگاههای مختلف در ایران برای کاهش هزینه ها و کسب بورس های تحصیلی و نیز مسئله پاسپورت های الکترونیک و تذکره غیابی اشاره شد که با توجه به صحبت های جناب آقای راغی، ایشان خرید تجهیزات مربوط به پاسپورت الکترونیکی را از طرف کنسولگری امری قطعی و انجام شده اعلام نمودند و روند توزیع پاسپورت های الکترونیک و تذکره غیابی را از طریق کنسولگری افغانستان در داخل ایران امکان پذیر دانستند. از دیگر اقدامات کنسولگری افغانستان در سال آتی پیگیری مساله خانه فرهنگ برای معرفی و شناسایی بانوان کارآفرین و صنایع دستی آنان و برگزاری نمایشگاه های دایمی برای فروش محصولات فرهنگی و هنری جوانان و دانشجویان برشمردند.

ضمن صحبت های نمایندگان دانشجویان با سرکنسول افغانستان جناب آقای سیدباقر حسینی با اشاره به نقش کنسولگری افغانستان در همکاریها و حمایت از جامعه مهاجر و دانشجویان این کشور مساله امید و توجه به این امر از طرف جناب آقای راغی در سخنرانیها و توجه به آن را امری دلگرم کننده و انرژی بخش و دیدگاهی موثر توصیف نمودند و از طرف جامعه دانشجویان افغانستان از این بابت تشکر نمودند.
جناب آقای راغی نیز افغانستان را کشوری ثروتمند دانستند که ضمن برخورداری از ثروت های عظیم آبی و ذخایر زیر زمینی از حیث وجود و برخورداری از نسل جوان و روشنفکر و نفوس خود میتواند در آینده ای نزدیک در منطقه و جهان به یکی از کشورهای ثروتمند و پیشرفته تبدیل شود و به نمایندگان دانشجویان برای کسب رای اعتماد جامعه دانشجویان تبریک گفته و استفاده و ایجاد ظرفیت های کلانی که در حال حاضر در افغانستان در حال شکل گیری است را از وظایف نسل تحصیل کرده این کشور دانستند.