اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکارخانم زینب حسینی رتبه یک رشته زمین شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

جناب آقای سید علی اکبر سجادی رتبه هفت جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مشهد

جناب آقای مرتضی شفاهی رتبه یک رشته روابط بین الملل دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

جناب آقای عزیزالله موحدی رتبه یک رشته تاریخ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای علی نبی زاده رتبه چهار رشته مهندسی مواد دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقای رضا حسینی رتبه چهار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نورمشهد

موجب مباهات و افتخار برای جامعه ی مهاجر افغانستانی مقیم ایران بوده و درخشش وموفقیت چشمگیراین جوانان مهاجردر آزمون کارشناسی ارشد نوید بخش این است که مسیر پرفروغ علم و دانش با درایت و توجه بیشتر می تواند تداوم داشته باشد.
اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
این موفقیت ارزشمند را به خانواده های گرامیشان و جامعه ی مهاجر تبریک و تهنیت عرض می نماید.