اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

باسمه تعالی

ضمن عرض تبریک سال نو به تمامی دانشجویان و فرهیختگان گرامی
به اطلاع می‌رسانیم بر اساس جلسه انتخابات داخلی که در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۷ برگزار گردید
تقسیم وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان به شرح ذیل می‌باشد.

جناب آقای ظهور حیدری؛ سمت دبیر با ١٣رای موافق
سرکار خانم زهره رحیمی؛ سمت معاونت با ١٣ رای موافق
جناب آقای علی‌داد احمدی؛ کمیسیون روابط عمومی با ۱۳ رای موافق
جناب آقای احمد مظفری؛ کمیسیون فرهنگی با ۱۳ رای موافق
جناب آقای عزیز‌الله خالونژاد؛ کمیسیون علمی تخصصی با ۱۳ رای موافق
ضمنا جناب اقای قاسم خالقی یکی از کاندید های کمیسیون علمی تخصصی بودند که به نفع اقای خالو نژاد کنار کشیدند.
جناب آقای مصطفی رضایی؛ کمیسیون سیاسی با ۱۳ رای موافق
سرکار خانم فاطمه خاوری؛ کمیسیون آموزش با ۱۳ رای موافق
سرکار خانم زهرا ناصح؛ کمیسیون مالی با ۱۳رای موافق
سرکار خانم راحله رضایی؛ کمیسیون ثبت اسناد با ۱۳ رای موافق

با تشکر
شورای نظارت بر بیست و سومین انتخابات شواری مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان