اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

باسمه تعالی

🇦🇫قابل توجه عموم دانشجویان🇦🇫

📋 اطلاعیه شماره پنج

اطلاعیه شماره پنج شورای نظارت بر بیست و سومین دوره انتخابات شورای مرکزی
براساس نتایج حاصل از شمارش آرای مأخوذه اسامی ۱۳ عضو اصلی راه یافته به بیست و سومین شورای مرکزی به شرح ذیل است:

۱٫ علی داد احمدی ۳۲۷
۲٫ عزیزالله خالونژاد۳۲۷
۳٫ زهره رحیمی۳۰۹
۴٫ ظهورحیدری۲۸۷
۵٫ قاسم خالقی ۲۷۷
۶٫ زهرا شجایی ۲۷۴
۷٫ اسماعیل نهضت ۲۷۲
۸٫ احمد مظفری ۲۷۲
۹٫ راحله رضایی ۲۷۰
۱۰٫ مصطفی رضایی ۲۶۶
۱۱٫ زهرا ناصح ۲۶۰
۱۲٫ فاطمه خاوری ۲۶۰
۱۳٫ زهرا نبی زاده ۲۴۶

تعیین ۳ عضو علی البدل این شورا عبارتند از :
۱٫ سیدباقر حسینی ۱۵۸
۲٫ معصومه میرزایی ۱۴۹
۳٫ راضیه حسینی ۱۴۰

لازم به ذکر است انتخابات داخلی شورای مرکزی به زودی درمکان اتحادیه برگزارخواهد شد.

با تشکر
شورای نظارت بر بیست و سومین انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان