"/> بیست‌وسومین دوره انتخابات ا.د.ا – اطلاعیه شماره دو – اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

باسمه تعالی

🇦🇫قابل توجه عموم دانشجویان🇦🇫

📋 اطلاعیه شماره دو

بدینوسیله به اطلاع “مجمع عمومی محترم و کاندیداتورهای گرامی” میرسانیم , براساس مصوبه شورای نظارت بر بیست و سومین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان, اطلاعیه شماره ۲ این شورا شامل :
* شرایط رای دهندگان
* زمان ثبت نام
* زمان تبلیغات/ می باشد.

✅ شرایط رأی دهنده گان
جهت حفظ کنترل مناسب تر , حفظ نظم و تسهیل و تسریع امور سیستم احراز هویت و توزیع برگه های رأی دهی “شرایط حضور مجمع عمومی جهت رأی دهی” به قرار ذیل می باشد:
۱) تکمیل (فرم الکترونیکی) شرکت در برنامه انتخابات که در کانال رسمی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان قرار خواهد گرفت.
۲) ارائه مدرک لازم جهت اثبات افغانستانی, دانشجو یا فارغ التحصیل بودن به وسیله ( پاسپورت تحصیلی, کارت دانشجویی, مدرک فارغ التحصیلی)
۳) مجمع عمومی که عضویت افتخاری اتحادیه را دارا می باشد حق رأی ندارد.

✅ زمان ثبت نام کاندیدها
برای ۲۳ مین دروه انتخابات ا.د.ا

📎جمعه ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
ظهر : ساعت ۱۲ الی ۱۴
عصر: ساعت ۱۶ الی ۱۹

📎شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
صبح: ساعت ۹ الی ۱۲

✅ زمان تبلیغات کاندیدها
آغاز تبلیغات رسمی ائتلاف و کاندیدا های محترم از ساعت ۲۰ روز جمعه ۹۶/۱۲/۲۵ به شرط تکمیل ثبت نام و تایید محتوی تبلیغات ( رزومه ها, مشخصات و… ) توسط شورای نظارت می باشد.

‼️ نکات بسیار مهم ‼️
الف) زمان اعلام شده ثبت نام کاندیداتورها به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد .
ب) برگه رأی فقط به دانشجویانی ارائه میشود که “فرم الکترونیکی” حضور در انتخابات را قبل از روز برنامه پر نموده باشند.
ج) ارائه برگه رأی در صورت نداشتن شرایط فوق الذکر به هیچ وجه حتی با وجود معرف قابل قبول نیست.

– لازم به ذکر است سایر موارد در اطلاعیه های بعدی شورای نظارت, ذکر خواهد گردید.

با تشکر
شورای نظارت بر بیست و سومین انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان