اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دسترسی سریع
آدرس: چهارراه برق، بین طبرسی ۴۰ و ۴۲، پلاک ۹۵۸
روابط عمومی :۰۹۳۰۵۱۵۷۱۳۴
طرح دیدار : ۰۹۰۱۶۰۱۰۷۵۷
طرح سراج : ۰۹۰۳۶۰۱۷۷۱۹
برنامه های پیش رو
اعضای شورای مرکزی دوره ۲۲
پرسش و پاسخ
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 1 هفته قبل • 
40 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهعلیزاده پرسید 3 هفته قبل • 
13 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهامین پرسید 9 ماه قبل • 
275 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 2 ماه قبل • 
38 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 9 ماه قبل • 
163 بازدید1 جواب0 امتیاز