اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دسترسی سریع
آدرس: چهارراه برق، بین طبرسی ۴۰ و ۴۲، پلاک ۹۵۸
روابط عمومی :
طرح دیدار : ۰۹۰۱۶۰۱۰۷۵۷
طرح سراج : ۰۹۰۳۶۰۱۷۷۱۹
برنامه های پیش رو
اعضای شورای مرکزی دوره ۲۳
پرسش و پاسخ
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 9 ماه قبل • 
174 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهعلیزاده پرسید 10 ماه قبل • 
101 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهامین پرسید 1 سال قبل • 
406 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 11 ماه قبل • 
151 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 1 سال قبل • 
246 بازدید1 جواب0 امتیاز