اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
سوالدسته بندی: دیگر
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 5 ماه قبل • 
129 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 7 ماه قبل • 
117 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 1 سال قبل • 
215 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهمهرانه پرسید 1 سال قبل • 
325 بازدید1 جواب2 امتیاز