اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
سوالدسته بندی: دیگر
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 2 ماه قبل • 
86 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 4 ماه قبل • 
86 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 11 ماه قبل • 
192 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهمهرانه پرسید 11 ماه قبل • 
308 بازدید1 جواب2 امتیاز