"/> سومین دوره آموزش (نیمه خصوصی) نرم افزار فتوشاپ - اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
سومین دوره آموزش (نیمه خصوصی) نرم افزار فتوشاپ

مدرس : آقای امیری
طول دوره : ۲۰ جلسه
هزینه : ۹۰ هزار تومان
زمان : بهمن ماه
ثبت نام
09028289769
چهارراه برق، بین طبرسی ۴۰ و ۴۲، پلاک ۹۵۸

درباره دوره

ثبت نام “سومین دوره” (نیمه خصوصی) آموزش (مقدماتی و پیشرفته) فتوشاپ

دوره‌های دیگر