اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
آموزش زبان انگلیسی آمریکن فایل ۳

مدرس : خانم عطایی
طول دوره : هر ترم 12 جلسه
هزینه : 60 هزار تومان (کل کتاب در دو ترم)
زمان : روزهای زوج ساعت 4
ثبت نام
09028289769
چهارراه برق، بین طبرسی 40 و 42، پلاک 958

درباره دوره

دوره‌های دیگر