اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
آموزش بافت به روش نقشه خوانی و الگو

مدرس : خانم احمدی
طول دوره : 12 جلسه
هزینه : 40 هزار تومان
زمان : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10
ثبت نام
09028289769
چهارراه برق، بین طبرسی 40 و 42، پلاک 958

درباره دوره

دوره‌های دیگر