اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان – اطلاعیه شماره 5

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۴ شورای نظارت بر انتخابات اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

بدین وسیله به اطلاع مجمع عمومی محترم می رساند که براساس مصوبه شورای نظارت، زمان ثبت نام کاندیداهای دوره بیست و چهارم از انتخابات شورای مرکزی اتحادیه تا روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸ تمدید گردید.

همچنین لازم به ذکر است که زمان بندی سایر برنامه های اعلام شده طبق اطلاعیه های قبلی اجرا خواهد شد.

با تشکر
شورای نظارت بر بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان