اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان – اطلاعیه شماره 6

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۶ شورای نظارت بر انتخابات اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

ضمن تبریک سال نو، بدین وسیله به اطلاع مجمع عمومی محترم می رساند، براساس جلسه انتخابات داخلی که با حضور تمامی اعضای شورای مرکزی دوره بیست و چهارم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در مکان اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان برگزار گردید، واگذاری مسئولیت های شورای مرکزی به شرح زیر صورت گرفت:

دبیری: عابدین احسانی
معاونت: کاظم یزدانی
کمیسیون روابط عمومی: رضا باقری
کمیسیون علمی – تخصصی: حامد خلیلی
کمیسیون فرهنگی: فاطمه محمدی
کمیسیون سیاسی: ریحانه محمدی
کمیسیون مالی: راضیه محمدیان
کمیسیون آموزش: سید محمد امین صمدی
کمیسیون ثبت اسناد و اموال: زکیه امید

با تشکر
شورای نظارت بر بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان