اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

🔸این مراسم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ با حضور آقای هاشمی رییس اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، آقای زراعتی مسئول سیاسی اداره اتباع و مهاجرین خارجی، پژوهشگران، نخبگان و ورزشکاران افغانستان در اداره اتباع برگزار گردید.

🔹در ابتدای برنامه آقای هاشمی رییس اداره اتباع بعد از خوشامدگویی بیان کردند که یکی از اهداف مورد توجه ج. ا. ا در طی این سالها ایجاد زمینه پیشرفت و ایجاد اعتماد به نفس قشر مهاجر بوده و امیدواریم که این مهم روز به روز افزایش یابد تا افغانستانی آباد و آزاد ایجاد کنید.جامعه نخبه افغانستان از حمایت های اداره اتباع جهت ایجاد این فرصت که باعث پیشرفت نخبگان و پژوهشگران افغانستانی و مخصوصا قشر مهاجر می گردد و نشان دهنده ی اتحاد و همدلی است تشکر و قدردانی کردند.

🔸در پایان مراسم نخبگان و مسئولین برگزاری غرفه افغانستان لوح تقدیر از اداره اتباع دریافت کردند.
و نیز نهادهای افغانستانی حاضر در نمایشگاه جهت حمایت ها و زحمات آقای هاشمی و آقای زراعتی از ایشان تقدیر و تشکر کردند.#نمایشگاه_پژوهش_فناوری
#اتباع
#تقدیر
#نخبگان