اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

بسمه تعالی
اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان با افتخار اعلام میکند که 📢📢
تیم های دانش آموزی اعزامی به نام «اسپیدش» از مشهد مقدس با سرپرستی
مسئول کمیسیون علمی تخصصی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان، مهندس سرکار خانم زهرا حسینی به مسابقات بزرگ کشوری سازه ماکارونی
🔱 FEA Cup 2 – کاشان 🔱
که متشکل از ۵۰۰ نفر شرکت کننده در بخش های دانشجویی راندمانی و دانشجویی سنگین و دانش آموزی راندمانی، در تاریخ ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه در شهر کاشان، موفق به کسب مقام های اول، چهارم و پنجم شدند.
که در این بین تیم اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان به نام اسپیدش ۱ مقام اول کشوری سازه های ماکارونی را بدست آوردند.

۱⃣ مقام اول
تیم اسپیدش۱ (حامد واعظی، زهرا اقبالی، امیرمحمد رضایی) با راندمان ۱۷۷۳
۴⃣ مقام چهارم
تیم اسپیدش۲ (آمنه جعفری، ملیحه توکلی، حکیمه شریفی) با راندمان ۱۴۳۰
با حمایت طرح زکات علم
۵⃣ مقام پنجم
تیم اسپیدش۳ (سحر محمدی، فاطمه علیپور، راحله خاوری) با راندمان ۱۲۳۷
با حمایت موسسه باور سبز

 

مراسم بدرقه تیم اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان به مسابقات کشوری

 

مسابقات سازه ماکارونی