اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

 

باسمه تعالی

در این دیدار که در روز جمعه ۹۷/۴/۲۲ در مکان اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان برگزار شد، در ابتدا پس از معرفی اعضای مجمع عمومی اتحاددیه و پس از خیر مقدم به استاد جعفری گرامی، ایشان ابراز خرسندی نمودند از این که انجمن های دانشجویی فعال در جامعه مهاجرت این چنین دیدارهایی را با علماء، نمایندگان و مسئولین کشور ترتیب می دهند و ابراز امیدواری داشتند تا اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان زمینه ای باشد جهت همبستگی و وحدت دانشجویان و بازگشت و سهیم شدن ایشان در ساختن و آباد کردن میهن خود!

استاد اذعان داشتند که افغانستانی، در هر کجایی دنیا که باشد باز هم افغانستانی است ئ آن حس وطن دوستی وی سبب می شود که به وطنش باز گردد.

همچنین به اوضاع و احوال و مسائل مذهبی و فرهنگی کشور از گدشته تا به اکنون در ادوار مختلف سیاسی اشاره داشتند.

ایشان رفع مشکلات و مسائل داخل کشور را در صورت امکان پذیر دانستند که ستمدیده در مقابل ستمکار بایستد و از حق خود دفاع کند، چه بسا که رشد چندانی که در کشور ایجاد شده به سبب همین مسئله و مقاومت های بوده است که از گذشته تا به حال انجام گرفته است نیز فرمودند که عمده شعارهای رهبر شهید مزاری، همبستگی میان قشر محروم و مستضعف همراه با پذیرش قومیت های آنها از سمت یکدیگر ایجاد شود و در قدرت سیاسی همه اقوام به اندازه برابر سهم داشته باشند!

سپس اذعان داشتند مشکلات مذهبی در افغانستان بین مذاهب کم رنگ شده، چرا که هر دو مذهب شیعه و سنی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و همچنین وجدان جمعی مردم افغانستان نیز، همدیگر را پذیرفته و این بسته به فعالیت های نمایندگان و قدرت های سیاسی دارد که در این همبستگی و پذیرفتن را پروبال دهند با از هم پراکنده کنند.

در ادامه بیان کردند که مشکلات مذهبی ذر زمینه فعالیت های دولتی و … بین مردم افغانستان کم رنگ شده و مردم با هویت دینی و مذهبی خود شناخته و به فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و احتماعی می پردازند.

در پایان از دانشجویان خواستند که همبستگی ملی و وطنی خود را حفظ نموده، و در هر جایی که باشند افغانستانی را برادر خود بپندارد و به مدارج علمی بالا دست یابند عامل پیشرفت ملت و میهن خود گردند.

والسلام علیکم و رحمه الله