اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

جشن بزرگ هشتم ثور (پیروزی حق بر باطل)

زمان : جمعه، ۱۴ اردیبهشت، ساعت ۱۵

مکان : طبرسی ۵۲ خیابان المهدی، بین المهدی ۹ و ۱۱، سالن مهندس مشکی