اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

باسمه تعالی
🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫

دانشجویان و فرهیختگان گرامی

سلام و احترام،

📜 بدین وسیله به اطلاع می رسانیم:
طبق مواد قانونی و عرف اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان ;

شورای نظارت بر بیست و سومین انتخابات اتحادیه اسلامی دانشگاهیان که با رای اکثریت شورای مرکزی دوره ۲۲ منتخب شده اند، به منظور برگزاری انتخابات سالم و صحیح برای دوره ۲۳ و انتقال مسولیت اِدا به شورای جدید بدین صورت مورد تایید می باشند.

📎 خانم‌ها:
۱٫ راضیه کریمی
۲٫ فاطمه ضیایی
۳٫ عالمه مجتبایی

📎 آقایان:
۴٫ علی جواد اسلام زاده
۵٫ هادی احمدی
۶٫ هادی دانش
۷٫ جلال حسینی

با تشکر
سید محمد حسینی
دبیر اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان