اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دسترسی سریع
آدرس: چهارراه برق، بین طبرسی ۴۰ و ۴۲، پلاک ۹۵۸
روابط عمومی :۰۹۳۰۵۱۵۷۱۳۴
طرح دیدار : ۰۹۰۱۶۰۱۰۷۵۷
طرح سراج : ۰۹۰۳۶۰۱۷۷۱۹
برنامه های پیش رو
اعضای شورای مرکزی دوره ۲۳
پرسش و پاسخ
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 2 ماه قبل • 
86 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهعلیزاده پرسید 3 ماه قبل • 
49 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهامین پرسید 11 ماه قبل • 
319 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 4 ماه قبل • 
86 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 11 ماه قبل • 
192 بازدید1 جواب0 امتیاز