اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دسترسی سریع
آدرس: چهارراه برق، بین طبرسی 40 و 42، پلاک 958
روابط عمومی :09367212518
طرح دیدار : 09016010757
طرح سراج : 09036017719
برنامه های پیش رو
 • برنامه های پیش رو 13
 • برنامه های پیش رو 5
 • برنامه های پیش رو 23
طرح سراج بازدید : 31
طرح دیدار بازدید : 40
 • کارگروه ها

 • عمران
  مدیر کارگروه: آقای خالونژاد
  جمعه ها ساعت 18-16
  برق
  مدیر کارگروه: آقای موحدی
  جمعه ها ساعت 18-16
  روانشناسی
  مدیر کارگروه: خانم رضایی
  جمعه ها ساعت 18-16
  مدیریت
  مدیر کارگروه: آقای اسحاقی
  جمعه ها ساعت 18-16
  فن بیان
  مدیر کارگروه: آقای محمدی
  جمعه ها ساعت 18-15
  معماری
  مدیر کارگروه: آقای بربری
  جمعه ها ساعت 17-14
  حسابداری
  مدیر کارگروه: خانم رضایی
  جمعه ها ساعت 16-14
  زبان خارجه
  مدیر کارگروه: خانم عباسی
  جمعه ها ساعت 14-12
  حقوق
  مدیر کارگروه: خانم شجاعی
  جمعه ها ساعت 12-10
  کامپیوتر
  مدیر کارگروه: اقای میرزایی
  جمعه ها ساعت 12-10
  شهرسازی
  مدیر کارگروه: آقای خلیلی
  جمعه ها ساعت 12-10
  کشاورزی
  مدیر کارگروه: خانم خاوری
  جمعه ها ساعت 12-10
  شیمی
  مدیر کارگروه: خانم جلالی
  جمعه ها ساعت 11-9
  جغرافیا
  مدیر کارگروه: خانم فصیحی
  جمعه ها ساعت 11-9
 • فعالیت ها

اعضای شورای مرکزی دوره ۲۲
پرسش و پاسخ
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
متاسفیم. مطلب مرتبطی با فیلتر انتخاب شده یافت نشد.