اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دسترسی سریع
آدرس: چهارراه برق، بین طبرسی ۴۰ و ۴۲، پلاک ۹۵۸
روابط عمومی :
طرح دیدار : ۰۹۰۱۶۰۱۰۷۵۷
طرح سراج : ۰۹۰۳۶۰۱۷۷۱۹
برنامه های پیش رو
اعضای شورای مرکزی دوره ۲۳
پرسش و پاسخ
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 6 ماه قبل • 
138 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهعلیزاده پرسید 7 ماه قبل • 
69 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهامین پرسید 1 سال قبل • 
367 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 8 ماه قبل • 
121 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 1 سال قبل • 
218 بازدید1 جواب0 امتیاز