اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دسترسی سریع
روابط عمومی : ۰۹۳۰۵۱۲۲۷۴۶
طرح دیدار : ۰۹۰۱۶۰۱۰۷۵۷
طرح سراج : ۰۹۰۳۶۰۱۷۷۱۹
برنامه های پیش رو
اعضای شورای مرکزی دوره ۲۳
پرسش و پاسخ
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 10 ماه قبل • 
186 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهعلیزاده پرسید 10 ماه قبل • 
109 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهامین پرسید 2 سال قبل • 
415 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 12 ماه قبل • 
160 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 1 سال قبل • 
252 بازدید1 جواب0 امتیاز