اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
دسترسی سریع
آدرس: چهارراه برق، بین طبرسی ۴۰ و ۴۲، پلاک ۹۵۸
روابط عمومی :
طرح دیدار : ۰۹۰۱۶۰۱۰۷۵۷
طرح سراج : ۰۹۰۳۶۰۱۷۷۱۹
برنامه های پیش رو
اعضای شورای مرکزی دوره ۲۳
پرسش و پاسخ
فیلتر:همهباز شدهحل شدهبسته شدهبی پاسخ
بی پاسخژانه پرسید 3 ماه قبل • 
99 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهعلیزاده پرسید 4 ماه قبل • 
54 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهامین پرسید 12 ماه قبل • 
334 بازدید1 جواب0 امتیاز
حل شدهسیدمهدی حسینی پرسید 5 ماه قبل • 
97 بازدید1 جواب0 امتیاز
پاسخ داده شدهفریبا حیدری پرسید 12 ماه قبل • 
201 بازدید1 جواب0 امتیاز